“Възгледите на един учител за народното творчество” – Камен Донев

Авторски моноспектакъл на Камен Донев „Възгледите на един учител за народното творчество“

Темата във фокус е преоткриването на народното творчество и широкото му прилагане в ежедневието за подобряване здравето, работоспособността, общуването и почивката на хората. По-конкретно това означава, че по най-смешния начин и с най-голяма сериозност учителят преподава друсане на хоро на няколко езика, демонстрира умения за танцуване с въображаема кокошка и обяснява как се прави стриптийз с мравка. Въобще Възгледите на един учител е въздействащ моноспектакъл от нов вид – суперсмешен, но в същото време много идеен и сериозен в тънките си послания.

Author: clubgaida

Share This Post On