Изложба на българки икони III

Изложба на православни икони на Йордан Йорданов. Съвместно с тях са представени и икони от католическата вяра на полските автори Хана Дабровска и Грегор Зинкиевич.
(12.9.2010 – 3.10.2010 Гръцка православна църква, Weiler-la-tour)

Author: clubgaida

Share This Post On