Изложба на български икони II

Изложба на православни икони на Йордан Йорданов. Съвместно с тях са представени и икони от католическата вяра на полските автори Хана Дабровска и Грегор Зинкиевич. (30.4.2010 – 2.5.2010 църква Lasauvage, Differdange)

Author: clubgaida

Share This Post On