Концерт на Иво Папазов

Съвместен проект с Kulturfabrik, Esch s/ Alzette за организирането на концерта на Иво Папазов – Ибряма и неговия оркестър.

Author: clubgaida

Share This Post On