Курсове по български език – есен 2018

Здравейте,

Новата учебна година започна и нашият курс по български език за деца „Родна реч“ също отваря врати. 

Едновременно с него продължава и курсът по български език за чужденци.

Начало: 30 септември 2018 г. 14,00 ч.

Адрес: LUXEMBOURG, L-2167 Weimershof, 10 rue des Marguerites

(бившата града на St. Georges International School)

 

I. Курс по български език за деца

 

Води се отново от Яница Страхилова.

 

Ето краткото й представяне:

Яница Страхилова е завършила бакалавърска степен „Българска филология“ и магистърска „Организационна психология“ вСофийския университет „Cв. Климент Охридски” и е работила като преподавател по български език и литература в I-во СОУ„Пенчо Славейков“ — София.

От четири години живее в Нител, Германия заедно със семейството си.

 

 

Заниманията ще се провеждат в неделя следобед, съобразено с формираните възрастови групи между 14.00 и 17.30ч., като всяка група ще учи по един учебен час (45 минути).

Групите ще бъдат формирани на 30 септември. Затова молим всички ученици и техните родители да заповядат на 30 септември в 14,00 ч. в бившата сграда на StGeorges International School – KirchbergL-2167 Weimershof, 10 rue desMarguerites. Курсът включва десет урока с продължителност 45 мин. в следните неделни дни:

30.09.2018

7.10.2018

14.10.2018

21.10.2018

 

от 27.10 до 4.11.2018 - ваканция

 

11.11.2018

18.11.2018

25.11.2018

 

2.12.2018

9.12.2018

16.12.2018

 

от 17.12.2018 до 6.1.2019 - ваканция

 

За записване Ви молим да пишете на посочения по-долу електронен адрес. При записване е желателно да ни информирате на колко години е Вашето дете, дали е изучавало български език и до кой клас, в училище или у дома, какво е приблизително моментното му ниво в писането и четенето на български.

Новите ученици ще бъдат разпределени във вече съществуващите групи по възраст и умения за устно и писмено изразяване на български. Завършилите досегашните курсове имат предимство при записването и ще преминат в по-горен клас. Местата са ограничени с оглед запазване на индивидуалния подход към децата. Приемат се ученици до запълване на група от максимум 8 деца!

Записването започва веднага на следния адрес:

yanitsastrahilova@web.de

Важно!

Цена на курса: 85 евро/75 евро за членове на клуб „Гайда“

Моля да заплатите курса на сметката на Club Gaida в банка BCEE (Banque et caisse d’épargne de l’Etat):

IBAN: LU670019305594737000

BIC code: BCEELULL

Молим Ви при плащането да оставите съобщение Cours BGI automne 2018, и името на детето.

 

II. Курс по български език за чужденци (voir la version française plus bas svp)

 

Курсът е продължение на започналия през миналата година курс по български език за чужденци.

 

Води се отново от Илиана Стоилова.

 

Занятията ще се провеждат на същите дати като детския курс (вижте по-горе), от 14 до 15,30 часа, в съседната зала в бившата сграда на StGeorges International School – KirchbergL-2167 Weimershof, 10 rue des Marguerites.

 

Ето кратко представяне на курса и преподавателката Илиана Стоилова:

 

Курсът предлага групово обучение в малки групи (до 10 души) и е с практическа насоченост. Целта е бързо усвояване на основните умения в овладяването на българския език – четене, писане, разбиране и водене на разговор, като курсът е комуникативно ориентиран.

Преподавателката Илиана Стоилова е завършила българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е доктор по български език.

Работи като главен асистент в Секция за съвременен български език в Институт за български език при Българската академия на науките.

Научните й занимания и интереси са в областта на съвременния български език – граматика, теория и история на българския книжовен език и езикова култура.  Участник е в различни научни и приложни проекти на Интитута за български език и е част от авторския колектив на Официален правописен речник на българския език.

Има педагогическа квалификация и 8-годишен опит като преподавател по български език в Нов български университет.

 

Записването започва веднага на следния адрес:

i.stoilova12@gmail.com

Важно!

Цена на курса: 85 евро/75 евро за членове на клуб „Гайда“

Моля да заплатите курса на сметката на Club Gaida в банка BCEE (Banque et caisse d’épargne de l’Etat):

IBAN: LU670019305594737000

BIC code: BCEELULL

Молим Ви при плащането да оставите съобщение Cours BGII automne 2018, и името на курсиста.

 

II. Cours de bulgare pour étrangers

Ce cours reprend le niveau du dernier cours de printemps.

 

Les cours auront lieu les mêmes dates que ceux des enfants (30/09, 7/10, 14/10, 21/10, 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12 et 16/12/2018), de 14h à 15h30, dans la salle voisine à celle des enfants, dans le bâtiment de l’ex-St. Georges International School – Kirchberg, L-2167 Weimershof, 10 rue des Marguerites.

 

Voici la présentation de l’enseignante, Iliana Stoïlova:

 

Le cours propose un enseignement en petit groupe (max. 10 personnes) et sera orienté vers la pratique de la langue. Le but en sera d’acquerrir rapidement les compétences de base – lire, écrire, comprendre et mener une conversation, il mettra l’accent sur la communication.

L’enseignante Iliana Stoïlova est diplômée en lettres bulgares de l’Université de Sofia, Docteur ès lettres.

Elle travaille comme assistent principal à la Section de la langue bulgare moderne, à l’Institut de langue bulgare près de l’Académie des sciences bulgare.

Ses intérêts et recherches vont dans le domaine  de la langue bulgare moderne – grammaire, théorie et histoire de la langue littéraire bulgare et de la culture linguistique. Elle participe à de nombreux projets scientifiques et appliqués de l’Institut de langue bulgare, et fait partie du groupe d’auteurs du Dictionnaire orthographique de la langue bulgare.

Elle a une qualification pédagogique et huit ans d’expérience comme enseignant de langue bulgare à la Nouvelle Université Bulgare.

 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’adresse suivante:

i.stoilova12@gmail.com

Attention!

Prix: 85 EUR / 75 EUR pour les membres du club

Le paiement se fait uniquement par virement bancaire au compte de Club Gaïda (Banque et caisse d’épargne de l’Etat):

IBAN: LU670019305594737000

BIC code: BCEELULL

SVP, laissez la communication : Cours BGII automne 2018, et le nom du participant.

Author: Dobrev Delyo

Share This Post On