Народни танци – есен 2017

Курсовете по танци за възрастни са на три нива — начинаещи, средно ниво, и напреднали. Репетициите се водят от Мария Тошева, танцьор-хореограф.
 
ADU 1 - Групата за начинаещи се събира в понеделник от 19:30 на следните дати:
ADU 1 – Le groupe débutant, chaque lundi à19:30, aux dates suivantes:
 
2.10
9.10
16.10
23.10
6.11
13.11
20.11
27.11
4.12
11.12
 
Адрес: спортната зала на Евростат на адрес: 5 rue Alphonse Weicker – bâtim. Joseph Bech, 2721 Luxemburg (това е сградата, където се помещава и магазин Auchan)
* Внимание: Моля желаещите за тази група да изпратят на имейла на „Гайда“ имената си на латиница, за да направим списък за охраната на сградата.
Adresse: la salle sportive d’Eurostat: 5 rue Alphonse Weicker – bâtim. Joseph Bech, 2721 Luxemburg (le bâtiment Auchan)
* Attention: Nous prions les candidats pour ce groupe de nous envoyer par e-mail leurs noms pour faire une liste à présenter aux gardiens du bâtiment.
 
ADU 2 - Групата със средно ниво ще има репетиции в сряда от 19:00-20:30 часа на следните дати:
ADU 2 – Le groupe intermédiaire, chaque mercredi de 19:00 à 20:30 aux dates suivantes:
 
4.10
11.10
18.10
25.10
8.11
15.11
22.11
29.11
6.12
13.12
 
Адрес: ex-School Saint Georges, 2167 Lux-Weimershof, 10 rue des Marguerites http://en.mappy.com/#d=10+rue+des+marguerites+luxembourg&p=map
 
ADU 3 - Групата за напреднали ще има репетиции също в сряда, от 20:30 до 22:30 часа, на същите дати:
ADU 3 – Le groupe avancé, chaque mercredi de 20:30 à 22:30, aux mêmes dates:
 
4.10
11.10
18.10
25.10
8.11
15.11
22.11
29.11
6.12
13.12
 
Адресът е същия: ex-School Saint Georges, 2167 Lux-Weimershof, 10 rue des Marguerites http://en.mappy.com/#d=10+rue+des+marguerites+luxembourg&p=map
 

Продължителност на курсовете: 10 занятия

Chaque cours comprend 10 leçons

Цена: 75 евро (65 евро за членове на клуб Гайда)

Prix: 75 EUR (65 EUR pour les membres du club)

Заплащането за курсовете ще се извършва единствено по банков път на сметката на клуб ”Гайда” в банка BCEE (Banque et caisse d’épargne de l’Etat):

Les paiements se feront uniquement par virement bancaire au compte du Club Gaïda à BCEE (Banque et caisse d’épargne de l’Etat):

IBAN: LU670019305594737000
BIC code: BCEELULL

* Моля да посочите като съобщение: Cours de danse ADU 1 или ADU 2 или ADU 3 (според курса, за който искате да се запишете), automne 2017, и името Ви.

* Nous vous prions de laisser comme communication: Cours de danse ADU 1 ou ADU 2 ou ADU 3 (en fonction du cours que vous voulez suivre), automne 2017, et votre nom.

Author: Dobrev Delyo

Share This Post On