Фестивал БулгАрт – Кино: LOVE.NET

LOVE . NET(2011)
На български език, субтитри на английски
Режисьор: Илиян Джевелеков

Участват: Христо Шопов, Захари Бахаров, Лили Лазарова

LOVE.NET проследява паралелно историите на галерия от персонажи, опитващи се да коригират живота си чрез Интернет или просто да се забавляват в мрежата. Филмът разказва за любовта във всичките й проявления – за неизбежната и необяснима любов, но и за повърхностната, бързоликвидна любов.

Author: clubgaida

Share This Post On