Фолклорно танцово представяне в културния център “Carré Rotondes” в рамките на “Балканската вечер” на фествала RIFF, Люксембург.

Фолклорно танцово представяне в културния център Carré Rotondes в рамките на Балканската вечер на фестивала RIFF, Люксембург.

Author: clubgaida

Share This Post On