Курс по български език за чужденци

Курс по български език за чужденци    Ниво: начинаещи Курсът предлага групово обучение в малки групи (до 10 души) и е с практическа насоченост. Целта е бързо усвояване на основните умения в овладяването на българския език – четене, писане, разбиране и водене на разговор, като курсът е комуникативно ориентиран. Обучението включва: запознаване с азбуката и фонетичната система на българския език, представяне и на основните особености на...

Read More